ولایات

چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶
کابل-افغانستان: طی ۲۴ ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغانستان عملیات مشترک تهاجمی و تعرضی را به هدف محافظت از جان ومال مردم...
۱۳۹۶-۰۸-۲۴ ۱۳۹۶-۰۸-۲۴
سه شنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۶
جمعه گل همیت فرمانده پولیس کنر گفت، در ۲۴ ساعت گذشته، پاکستان بیش زا...
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
دوشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۶
مقام‌ها در ولایت کنر می‌گویند که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۰ راکت از سوی...
۱۳۹۶-۰۸-۲۲ ۱۳۹۶-۰۸-۲۲