فساد اداری

دوشنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۶
گزارش‌ها حاکی از آن است که انور کوهستانی، رییس کوپراتیف‌های وزارت امور داخله افغانستان به اتهام اختلاس‌ ده‌ها میلیون افغانی از سوی جرایم سنگین...
۱۳۹۶-۱۰-۲۵ ۱۳۹۶-۱۰-۲۵
یکشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۶
کوتاهی در امور مدیریتی، طرح پروژه هایی که ناقص بوده و یا اصلا وجود...
۱۳۹۶-۱۰-۲۴ ۱۳۹۶-۱۰-۲۴
چهارشنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۶
جمشید رسولی گفت که دادگاه ابتدایی/بدوی جرایم سنگین روز چهارشنبه (۲۰ جدی/دی) داعی‌الحق عابد...
۱۳۹۶-۱۰-۲۰ ۱۳۹۶-۱۰-۲۰