فساد اداری

پنج شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۶
 اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان می خواست تا یک گزارشی از فساد اداری در وزارت معارف در سال های گذشته تهیه کند....
۱۳۹۶-۰۸-۲۵ ۱۳۹۶-۰۸-۲۵
دوشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۶
طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان در نشستی خبری از دستاوردهای دیدار وزاری...
۱۳۹۶-۰۸-۲۲ ۱۳۹۶-۰۸-۲۲
شنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه، مقامات و کارمندان کمیسیون مبارزه با فساد در افغانستان از عدم...
۱۳۹۶-۰۸-۲۰ ۱۳۹۶-۰۸-۲۰