فساد اداری

دوشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۷
  مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به اسنادی دست یافته‌است که نشان می‌دهد، شخصی به‌نام «محمد‌اسماعیل شجاع» ماهانه ۳۴ میلیون افغانی را، از درَکِ معاش...
۱۳۹۷-۰۵-۲۲ ۱۳۹۷-۰۵-۲۲
یکشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷
خسرو نظری، رئیس دانشگاه بدخشان با استفاده از صلاحیت‌هایش، چندین تقدیرنامه با امتیازهای ۲۵...
۱۳۹۷-۰۵-۲۲
سه شنبه ۵ سرطان ۱۳۹۷
حکیمی در جلسه ای با کارکنان وزارتخانه اش که به صورت زنده از شبکه...
۱۳۹۷-۰۴-۰۵ ۱۳۹۷-۰۴-۰۵