آموزش

پنج شنبه ۲ حمل ۱۳۹۷
محمد ابراهیم شینواری، سرپرست وزارت معارف گفت: ناامنی و فقر اقتصادی از عوامل عمدۀ دور ماندن کودکان از آموزش دانست. وزارت معارف اعلام کرد...
۱۳۹۷-۰۱-۰۲ ۱۳۹۷-۰۱-۰۲
جمعه ۲۵ حوت ۱۳۹۶
 به گزارش کوکچه نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی افغانستان گفت: اگر دانشگاههای خصوصی...
۱۳۹۶-۱۲-۲۵ ۱۳۹۶-۱۲-۲۵
سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۶
حضور زنان در پولیس نیاز مبرم جامعه بوده و وزارت امورداخله تلاش می نماید...
۱۳۹۶-۱۲-۲۲