محیط زیست

جمعه ۲۵ حوت ۱۳۹۶
**واکنش نسبت به پیشنهاد «گلبدین حکمتیار» در مورد واگذاری تعدادی ولایات به طالبان ادامه دارد معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان در برابر اظهارات گلبدین...
۱۳۹۶-۱۲-۲۵ ۱۳۹۶-۱۲-۲۵
دوشنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۶
** سفیر چین در کابل از کشورهایی نام برد که مانع گسترش روابط تجارتی...
۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۳۹۶-۱۲-۲۱
جمعه ۱۸ حوت ۱۳۹۶
** تأکید عبدالله عبدالله بر عدم معامله پشت پرده برای صلح عبدالله عبدالله رئیس...
۱۳۹۶-۱۲-۱۸ ۱۳۹۶-۱۲-۱۸