محیط زیست

چهارشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه، در نتیجه حمله این پلنگ هفتاد راس بز و گوسفند سه خانواده را در ولسوالی زیباک زخمی یا کشته شدند. مسئولان...
۱۳۹۶-۱۰-۱۳ ۱۳۹۶-۱۰-۱۳
یکشنبه ۱۰ جدی ۱۳۹۶
سوولان برخى ادارات درکابل، آلودگی هوا در شهر کابل را در کنار مشکلات امنیتی...
۱۳۹۶-۱۰-۱۰ ۱۳۹۶-۱۰-۱۰
چهارشنبه ۶ جدی ۱۳۹۶
فرید بختور رئیس شورای ولایتی فراه گفت: همه ساله اتباع قطری برای شکار پرندگان...
۱۳۹۶-۱۰-۰۶ ۱۳۹۶-۱۰-۰۶