صحت و رفاه

پنج شنبه ۲۶ دلو ۱۳۹۶
** برگزاری آیین های بزرگداشت سالروز خروج ارتش سرخ شوروی سابق از افغانستان؛ مردم افغانستان امروز پنجشنبه (۲۶ بهمن ماه) را که مصادف است...
۱۳۹۶-۱۱-۲۶ ۱۳۹۶-۱۱-۲۶
یکشنبه ۲۲ دلو ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه فردا، روز نخست کمپاین واکسین پولیو در ولایاتی است که سرایت...
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ ۱۳۹۶-۱۱-۲۲
شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه / «توبی لینزر» مسئول هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در...
۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۳۹۶-۱۱-۲۱