صحت و رفاه

دوشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶
حضور نیروهای چچنی در لوگر برای آموزش به طالبان، بازداشت ۴نفر به اتهام قتل ۱۰ عضو یک خانواده در کابل، آغاز عملیات سرکوب داعش در ...
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳۹۶-۰۹-۲۰
یکشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، از کمپاین ۱۶ روزه جهانی محو خشونت علیه...
۱۳۹۶-۰۹-۱۹ ۱۳۹۶-۰۹-۱۹
یکشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه عبدالاحد فرزام رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره...
۱۳۹۶-۰۹-۱۹ ۱۳۹۶-۰۹-۱۹