مذاکرات صلح

دوشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶
حضور نیروهای چچنی در لوگر برای آموزش به طالبان، بازداشت ۴نفر به اتهام قتل ۱۰ عضو یک خانواده در کابل، آغاز عملیات سرکوب داعش در ...
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳۹۶-۰۹-۲۰
شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۶
** کشته شدن ۱۰ عضو یک خانواده در کابل  «حق نواز حقیار» یکی از...
۱۳۹۶-۰۹-۱۸ ۱۳۹۶-۰۹-۱۸
شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۶
در این سروی، با دوهزار تن شامل استادان پوهنتون، صاحب‌نظران و اعضای نهادهای فعال...
۱۳۹۶-۰۹-۱۱