امنیت و جرایم

پنج شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۶
شمار کشته‌های یک انفجار انتحاری که در شمال شهر کابل در منطقه "خیرخانه" در مقابل تالاری که گردهمایی شماری از سیاسیون افغان در آن...
۱۳۹۶-۰۸-۲۵
چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه تورنجنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی  گفت: وزارت دفاع ملی بخاطر...
۱۳۹۶-۰۸-۲۴ ۱۳۹۶-۰۸-۲۴
چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶
کابل-افغانستان: طی ۲۴ ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغانستان عملیات مشترک تهاجمی...
۱۳۹۶-۰۸-۲۴ ۱۳۹۶-۰۸-۲۴