امنیت و جرایم

چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷
وزارت داخله کشور گفته‌است که فرد انتحاری پیاده بوده و مواد انفجاری همراهش را در نزدیک شفاخانه علی‌آباد و دانشگاه کابل، انفجار داده‌است. ...
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷
این نهاد می‌گوید که از ده هزار غیر نظامی که در این رویداد‌ها کشته...
۱۳۹۷-۰۱-۰۱ ۱۳۹۷-۰۱-۰۱
چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷
در این سال بی پیشنیه ترین رویدادهای مرگبار در کابل و دیگر ولایت‌ها رخ...
۱۳۹۷-۰۱-۰۱ ۱۳۹۷-۰۱-۰۱