فساد اداری

دوشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶
حضور نیروهای چچنی در لوگر برای آموزش به طالبان، بازداشت ۴نفر به اتهام قتل ۱۰ عضو یک خانواده در کابل، آغاز عملیات سرکوب داعش در ...
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳۹۶-۰۹-۲۰
شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۶
** کشته شدن ۱۰ عضو یک خانواده در کابل  «حق نواز حقیار» یکی از...
۱۳۹۶-۰۹-۱۸ ۱۳۹۶-۰۹-۱۸
دوشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۶
محاکمه علنی جنرال زمری پیکان، رییس پیشین پولیس نظم عامه وزارت امور داخله؛ به...
۱۳۹۶-۰۹-۱۳