آموزش

یکشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷
خسرو نظری، رئیس دانشگاه بدخشان با استفاده از صلاحیت‌هایش، چندین تقدیرنامه با امتیازهای ۲۵ هزار افغانی تا ۷۲ هزار افغانی برای خود و احمدجاوید...
۱۳۹۷-۰۵-۲۲
دوشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۷
ذبیح الله مجاهدسخنگوی امارت اسلامی اظهار داشت:«رژیم کابل می خواهد با چنین آوازه ها...
۱۳۹۷-۰۴-۱۸ ۱۳۹۷-۰۴-۱۸
یکشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۷
مقام‌های افغانستان اعلام کردند افراد مسلح ناشناس به یک مدرسه پسرانه در ننگرهار در...
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۱۳۹۷-۰۴-۱۰