محیط زیست

جمعه ۱۰ حمل ۱۳۹۷
سيد سادات منصور نادري وزير شهرسازي و مسکن افغانستان با اشاره به پيشنهاد و ايجاد طرح عمران شهري به صورت استاندارد در هرات گفت:...
۱۳۹۷-۰۱-۱۰ ۱۳۹۷-۰۱-۱۰
جمعه ۲۵ حوت ۱۳۹۶
**واکنش نسبت به پیشنهاد «گلبدین حکمتیار» در مورد واگذاری تعدادی ولایات به طالبان ادامه...
۱۳۹۶-۱۲-۲۵ ۱۳۹۶-۱۲-۲۵
دوشنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۶
** سفیر چین در کابل از کشورهایی نام برد که مانع گسترش روابط تجارتی...
۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۳۹۶-۱۲-۲۱