سلامتی

چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶
وزارت صحت عامه از روز جهانی مبارزه علیه بیماری شکر به منظور بلند بردن آگاهی عامه و کاهش این بیماری تجلیل به عمل آورد....
۱۳۹۶-۰۸-۲۴
پنج شنبه ۱۸ عقرب ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز توافقنامه...
۱۳۹۶-۰۸-۱۸ ۱۳۹۶-۰۸-۱۸
جمعه ۱۲ عقرب ۱۳۹۶
آمار تکان دهندۀ که دیروز پنج‌شنبه ۱۱ عقرب نشر شد، شمار قربانیان این بیماری...
۱۳۹۶-۰۸-۱۲ ۱۳۹۶-۰۸-۱۲