سلامتی

پنج شنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۶
کشور فنلند دو ميليون "يورو" را به منظور حمايت از برنامه صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان درافغانستان "يونيسف" مساعدت نموده تا به اطفال...
۱۳۹۶-۱۰-۲۱ ۱۳۹۶-۱۰-۲۱
یکشنبه ۱۰ جدی ۱۳۹۶
سوولان برخى ادارات درکابل، آلودگی هوا در شهر کابل را در کنار مشکلات امنیتی...
۱۳۹۶-۱۰-۱۰ ۱۳۹۶-۱۰-۱۰
چهارشنبه ۲۹ قوس ۱۳۹۶
 مرکزعدلی و قضايی مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر می گويد که ،۱۱تن به...
۱۳۹۶-۰۹-۲۹ ۱۳۹۶-۰۹-۲۹