مقالات علمی

یکشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۶
مولوي «نقيب الله» به عنوان يکي از علماي برجسته افغانستان روز يکشنبه در نشست خبري مجمع علماي شيعه و سني اين کشور گفت که...
۱۳۹۶-۰۹-۲۶ ۱۳۹۶-۰۹-۲۶
دوشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۶
به نظر شما زبان #فارسی در #افغانستان به کدام نام یاد شود؟ — آژانس...
۱۳۹۶-۰۹-۱۳
شنبه ۱۳ عقرب ۱۳۹۶
شایان یادآوری است که دیرین ترین نام زبان ما پارسی است. یعنی زبان باشندگان...
۱۳۹۶-۰۸-۱۳ ۱۳۹۶-۰۸-۱۳