پشه‌ای

پنج شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۶
امین‌الله خالقی، ولسوال چوره گفت که این حمله چهار روز پیش (۸ میزان/مهر) رخ داد که در نتیجه "۱۸ سرباز و ۶ مامور پلیس...
۱۳۹۶-۰۷-۱۳