پښتو

پنج شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۶
په پکتیکا ولایت کې د ولسمشر د ځانګړي بودیجې څخه څلوریشت ښوونځيو ته ودانۍ...
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۱۳۹۶-۱۰-۲۸
یکشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۶
سرچينې وايي، د ترکيې په استانبول ښار کې د افغان سولې په اړه څلور...
۱۳۹۶-۱۰-۲۴ ۱۳۹۶-۱۰-۲۴
جمعه ۲۲ جدی ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۰-۲۲ ۱۳۹۶-۱۰-۲۲
جمعه ۲۲ جدی ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۰-۲۲ ۱۳۹۶-۱۰-۲۲
چهارشنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۰-۲۰ ۱۳۹۶-۱۰-۲۰
چهارشنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۰-۲۰ ۱۳۹۶-۱۰-۲۰
چهارشنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۰-۲۰ ۱۳۹۶-۱۰-۲۰
یکشنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۰-۱۷ ۱۳۹۶-۱۰-۱۷
یکشنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۰-۱۷ ۱۳۹۶-۱۰-۱۷
یکشنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۰-۱۷ ۱۳۹۶-۱۰-۱۷
یکشنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۰-۱۷ ۱۳۹۶-۱۰-۱۷