پښتو

دوشنبه ۴ سرطان ۱۳۹۷
هموطنان عزيز، مطلع باشند که برنامه نقل معلومات از پاسپورت پاکستانی به پاسپورت افغانی، برای مدت یکماه دیگر  اعتبار از روز يكشنبه  مؤرخ ۳/۴/۱۳۹۷...
۱۳۹۷-۰۴-۰۴
پنج شنبه ۱۰ جوزا ۱۳۹۷
به اطلاع عموم هموطنان عزیز مقیم  در عربستان سعودی رسانیده میشود نظر به تراکم...
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
دوشنبه ۱۷ ثور ۱۳۹۷
خبر تيا ټولو گرانو وطنوالو ته خبر وركول كيږي چه د نقل معلومات د...
۱۳۹۷-۰۲-۱۷ ۱۳۹۷-۰۲-۱۷
دوشنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۱-۲۷ ۱۳۹۷-۰۱-۲۷
دوشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۳۹۶-۱۱-۳۰
سه شنبه ۱۰ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۳۹۶-۱۱-۱۰
سه شنبه ۱۰ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۳۹۶-۱۱-۱۰
سه شنبه ۱۰ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۳۹۶-۱۱-۱۰
سه شنبه ۱۰ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۳۹۶-۱۱-۱۰
سه شنبه ۱۰ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۳۹۶-۱۱-۱۰
شنبه ۷ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۰۷ ۱۳۹۶-۱۱-۰۷
سه شنبه ۳ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۰۳ ۱۳۹۶-۱۱-۰۳