جامعه

چهارشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۷
​افغانستان کشور کارمندها بعد از ورود نیروهای خارجی به افغانستان و برقراری امنیت نسبی در این کشور و شکل‌گیری حکومت ملی، بسیاری از وزارت‌خانه‌ها...
۱۳۹۷-۰۴-۲۷
یکشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۷
به گزارش کوکچه، بر اساس تصمیم دولت انتقالی پاکستان، موضوع مهاجران افغانستانی به دولت...
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۱۳۹۷-۰۴-۱۰
یکشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۷
به گزارش کوکچه همچنین نیمی از تمامی موارد خودکشی در افغانستان در ولایت هرات...
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۱۳۹۷-۰۴-۱۰