جامعه

سه شنبه ۱ حوت ۱۳۹۶
وزارت صحت عامۀ افغانستان نیز این گزارش را تأیید می‌کند و می‌گوید که بیشتر این نوزادان در بخش‌های دشوار گذر و نا امن به...
۱۳۹۶-۱۲-۰۱
یکشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۶
فیض‌الله ذکی، وزیر کارامور اجتماعی شهدا و معلولین اظهار داشت :هدف بایومتریک ورثه‌‌ی شهدا...
۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۳۹۶-۱۱-۲۹
شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۶
روز پنجشنبه گذشته بعد از مدت ها به تعویق افتادن توزیع شناسنامه های جدید...
۱۳۹۶-۱۱-۲۸ ۱۳۹۶-۱۱-۲۸