جامعه

یکشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، از کمپاین ۱۶ روزه جهانی محو خشونت علیه زنان به همکاری ریاست جندر این وزارت امروز تحت یک...
۱۳۹۶-۰۹-۱۹ ۱۳۹۶-۰۹-۱۹
یکشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶
رییس اجرایی که پیش از چاشت روز یک‌شنبه(۱۹ قوس) در کنفرانسی در مورد زنان...
۱۳۹۶-۰۹-۱۹ ۱۳۹۶-۰۹-۱۹
شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۶
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با شماری از وکلا و...
۱۳۹۶-۰۹-۱۸ ۱۳۹۶-۰۹-۱۸