حقوقی| قضایی

دوشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶
حضور نیروهای چچنی در لوگر برای آموزش به طالبان، بازداشت ۴نفر به اتهام قتل ۱۰ عضو یک خانواده در کابل، آغاز عملیات سرکوب داعش در ...
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳۹۶-۰۹-۲۰
دوشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه این دیدار، به منظور طرح قانون معاملات و امضاءهای الکترونیکی صورت گرفت....
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳۹۶-۰۹-۲۰
یکشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه عبدالاحد فرزام رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره...
۱۳۹۶-۰۹-۱۹ ۱۳۹۶-۰۹-۱۹