سایر اخبار اجتماعی

پنج شنبه ۲۷ ثور ۱۳۹۷
«اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان به علت حمله هوایی مرگباری که اوایل آوریل گذشته یک مدرسه قرآنی را در شمال شرق این کشور هدف قرار...
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۱۳۹۷-۰۲-۲۷
سه شنبه ۱۸ ثور ۱۳۹۷
به گزارش کوکچه، روستاییان منطقه دشت آرشی قندوز اعلام کردند، در تاریخ دوم آوریل...
۱۳۹۷-۰۲-۱۸ ۱۳۹۷-۰۲-۱۸
شنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۷
کابل – اولین نشست گروه کاری اختصاصی در مورد حقوق بشر، حکومتداری خوب و...
۱۳۹۷-۰۲-۱۵ ۱۳۹۷-۰۲-۱۵