ایران

دوشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان در مصاحبه با آژانس مهر گفته است که ایران می‌تواند از طریق برنامه‌های تعلیمی و...
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳۹۶-۰۹-۲۰
یکشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶
«گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان ایران را متهم به همکاری با دشمنان اسلام...
۱۳۹۶-۰۹-۱۹