تاجیکستان

دوشنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۶
امروز در «کاخ سامان» بنیان گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه‌ دومین همایش اقتصادی...
۱۳۹۶-۰۷-۲۴ ۱۳۹۶-۰۷-۲۴
شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۶
امروز در «کاخ باربد» با شرکت بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت...
۱۳۹۶-۰۷-۲۲ ۱۳۹۶-۰۷-۲۲
جمعه ۲۱ میزان ۱۳۹۶
امروز در ناحیه دنغره استان ختلان در آستانه تجلیل از روز صاحبکاران همایش بین‌المللی...
۱۳۹۶-۰۷-۲۱ ۱۳۹۶-۰۷-۲۱
دوشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۰۷-۱۰ ۱۳۹۶-۰۷-۱۰