پاکستان

چهارشنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۶
این مطلب را وزیر مالیه پاکستان به خبرگزاری رویترز ابراز کرده و افزوده که امریکا از چندی به دینسو می‌خواهد که کشورش را در...
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ ۱۳۹۶-۱۱-۲۵
یکشنبه ۲۲ دلو ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه از اسلام آباد – هیئت عالی‌رتبهمتشکل از مقامات ارشد ملکی و...
۱۳۹۶-۱۱-۲۲
جمعه ۲۰ دلو ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه ساجنا صبح امروز(جمعه) در یک حمله آمریکا در شمال اقلیم وزیرستان...
۱۳۹۶-۱۱-۲۰ ۱۳۹۶-۱۱-۲۰