خبر و گزارش

آغازروند توزیع کمک های بشردوستانه به هزاران خانواده ی نادار درپروان

روند توزیع مواد غذایی به خانواده های نادار دیروز در پروان آغاز شد.
ملا عبدالصمد صادق رئیس احیاء و انکشاف دهات پروان گفت: روند توزیع مواد غذایی برای ۳۵۰۰ خانواده در مرکز پروان از سوی سازمان غذایی جهان به همکاری موسسه اوارد آغاز شد.
وی افزود: این کمک ها شامل آرد، روغن، دال ومقداری مواد مقوی برای کودکان سوتغذی می باشد.
شماری از دریافت کنندگان از مساعدت این مواد غذایی ابراز خرسندی کردند وخواهان تداوم آن شده اند.

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا