آغاز کار ساخت ترمینال های جدید ترانسپورتی در ۸ زون کشور

کوکچه پرس510 نمایش هاآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۳ جوزا ۱۳۹۷ - ۹:۲۸ قبل از ظهر

آغاز کار ساخت ترمینال های جدید ترانسپورتی در ۸ زون کشور 615878

مسوولان وزارت ترانسپورت می گویند که کار ساخت ترمینال های جدید ترانسپورتی در ۸ زون کشور کشور آغاز می شود.

Advert Test

حکمت الله قوانچ، سخنگوی وزارت ترانسپورت در یک نشست خبری گفت: “قرار است کار احداث تیر پارک ها نیز در مسیر شاهراه ها، بنادر سرحدی و ولایات آغاز گردد.”

سخنگوی وزارت ترانسپورت افزود: “با ساخت تیرپارک ها براساس کنوانسیون حمل و نقل بین المللی جاده ای، تسهیلات لازم در زمینه انتقال اموال صادراتی کشورهای عضو که افغانستان نیز عضو آن است، فراهم می گردد.”

وی علاوه نمود، ۳۵۰ ملی بس در تصدی های ملی بس در کابل نیاز به ترمیم داشتند و کشور هندوستان وعده کمک برای تهیه پرزه جات این ملی بس ها را داده بود.

به گفته سخنگوی وزارت ترانسپورت، ترمیم ۳۵۰ ملی بس و وارد کردن آن در سیستم ترانسپورتی شهری در کابل، در روند انتقال مسافرین درسطح پایتخت تاثیر مثبت ایجاد خواهد شد.

براساس قانون جدید ترانسپورت، زمینه  برای سرمایه گذاری ها در بخش ترانسپورت فراهم می گردد، عواید ترانسپورتی به گونه الکترونیکی جمع آوری خواهد شد، که از این رو جلو فساد اداری گرفته شده و شفافیت لازم تضمین می گردد.

لازم به ذکر است که به گفته مسوولان، اکنون ۸ کانتینر از مجموع ۱۶ کانتینر وسایل و پرزه جات ملی بس از هندوستان از طریق بندر چابهار به کابل رسیده است.

منبع: ودصم

۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۳۹۷-۰۳-۰۳
دسته‌بندی نشده
لغو پاسخ
0 comments

Sorry Comments are closed

آغاز کار ساخت ترمینال های جدید ترانسپورتی در ۸ زون کشور

کوکچه پرس370 نمایش هاآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۳ جوزا ۱۳۹۷ - ۹:۲۸ قبل از ظهر

آغاز کار ساخت ترمینال های جدید ترانسپورتی در ۸ زون کشور 615878

مسوولان وزارت ترانسپورت می گویند که کار ساخت ترمینال های جدید ترانسپورتی در ۸ زون کشور کشور آغاز می شود.

Advert Test

حکمت الله قوانچ، سخنگوی وزارت ترانسپورت در یک نشست خبری گفت: “قرار است کار احداث تیر پارک ها نیز در مسیر شاهراه ها، بنادر سرحدی و ولایات آغاز گردد.”

سخنگوی وزارت ترانسپورت افزود: “با ساخت تیرپارک ها براساس کنوانسیون حمل و نقل بین المللی جاده ای، تسهیلات لازم در زمینه انتقال اموال صادراتی کشورهای عضو که افغانستان نیز عضو آن است، فراهم می گردد.”

وی علاوه نمود، ۳۵۰ ملی بس در تصدی های ملی بس در کابل نیاز به ترمیم داشتند و کشور هندوستان وعده کمک برای تهیه پرزه جات این ملی بس ها را داده بود.

به گفته سخنگوی وزارت ترانسپورت، ترمیم ۳۵۰ ملی بس و وارد کردن آن در سیستم ترانسپورتی شهری در کابل، در روند انتقال مسافرین درسطح پایتخت تاثیر مثبت ایجاد خواهد شد.

براساس قانون جدید ترانسپورت، زمینه  برای سرمایه گذاری ها در بخش ترانسپورت فراهم می گردد، عواید ترانسپورتی به گونه الکترونیکی جمع آوری خواهد شد، که از این رو جلو فساد اداری گرفته شده و شفافیت لازم تضمین می گردد.

لازم به ذکر است که به گفته مسوولان، اکنون ۸ کانتینر از مجموع ۱۶ کانتینر وسایل و پرزه جات ملی بس از هندوستان از طریق بندر چابهار به کابل رسیده است.

منبع: ودصم

۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۳۹۷-۰۳-۰۳
دسته‌بندی نشده
لغو پاسخ
0 comments

Sorry Comments are closed

کوکچه پرس