آگاهان سازمان ملل متحد؛ «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود-media-1

دکمه بازگشت به بالا