آیا عمر رهبری آخندزاده برای طالبان به اتمام رسیده است؟-media-1

دکمه بازگشت به بالا