جهان

اتحادیه اروپا با بحران های هوانوردی جدید مواجه است: تعداد کارکنان در پایین ترین سطح

در سه ماهه اول سال جاری، تعداد کل کارکنان صنعت هوانوردی در اتحادیه اروپا به ۳۲۵۶۰۰ نفر کاهش یافت که کمترین میزان در ۱۴ سال گذشته است. پروازها به دلیل کمبود پرسنل در اتحادیه اروپا و بریتانیا لغو شده است.

اداره آمار اروپا (یورواستات) داده های مربوط به کارکنان بخش هوانوردی در کشورهای اتحادیه اروپا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ را منتشر کرده است.

بر اساس داده ها، همه گیری COVID-19 بر اشتغال در صنعت هوانوردی تأثیر منفی گذاشته است. شرکت های هواپیمایی و سازمان های مرتبط با این همه گیری، تعداد کارکنان خود را کاهش دادند.

در حالی که کل اشتغال در بخش هوانوردی در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹، ۴۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است، در دوره قبل از شیوع این بیماری، این رقم در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به ۳۲۵ هزار و ۶۰۰ نفر کاهش یافته است.

بنابراین، تعداد کل کارکنان در این بخش به پایین ترین سطح در ۱۴ سال گذشته که داده ها برای آن جمع آوری شده است، سقوط کرد. کاهش اشتغال در این بخش بیشتر جوانان را تحت تاثیر قرار داد.

تعداد کارگران هوانوردی ۱۵ تا ۳۹ ساله بین سه ماهه اول ۲۰۱۹ تا سه ماهه اول ۲۰۲۲ به شدت کاهش یافته است. در این مدت تعداد جوانان شاغل در این بخش از ۱۴ هزار و ۹۰۰ به ۱۲۱ هزار و ۴۰۰ نفر کاهش یافته است.

به این ترتیب تعداد کارکنان هوانوردی در مدت مذکور ۶۳ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافت.

از سوی دیگر، ۵۸ درصد از کل شاغلان در بخش هوانوردی را مردان تشکیل می‌دهند.

منبع: آژانس خبری بین‌المللی کوکچه

دکمه بازگشت به بالا