اتحادیه ملی کارگران هشدار داد؛ تعداد کودکان کار در افغانستان رو به افزایش است-media-1

دکمه بازگشت به بالا