اجرای احکام قصاص در رژیم طالبان؛ مردی در لغمان اعدام شد-media-1

دکمه بازگشت به بالا