اختصاص بیشتر از ۱۰۰ میلیون دالر بودجه برای کشورهای نیازمند از جمله افغانستان از سوی بریتانیا-media-1

دکمه بازگشت به بالا