استخدام کارکنان مؤقت انتخابات از طریق راه اندازی امتحان کانکور

کوکچه پرس138 نمایش هاآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۸ سنبله ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۴ قبل از ظهر

استخدام کارکنان مؤقت انتخابات از طریق راه اندازی امتحان کانکور

کمیسیون مستقل انتخابات با خوشی و افتخار کامل به هموطنان عزیز بشارت میدهد که برای نخستین بار به شکل کانکور از متقاضیان وظیفه او اشتراک کننده گان داؤطلب امتحان میگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات جهت تأمین شفافیت و تطبیق عدالت این تصمیم را گرفته است تا کار به اشخاص اهل و افراد مسلکي سپرده شود و کارهای اداري په شکل بهتر پیش برود، در ضمن جلو واسطه بازی و بی عدالتی گرفته شود همچنان بیطرفی کمیسیون نیز حفظ شود.

منبع: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استخدام کارکنان مؤقت انتخابات از طریق راه اندازی امتحان کانکور

۱۳۹۷-۰۶-۰۸ ۱۳۹۷-۰۶-۰۸
لغو پاسخ
0 comments

Sorry Comments are closed

کوکچه پرس