اقتصادجامعهخبر و گزارش

استفادۀ بی رویه از آب های زیر زمینی بغلان سبب کاهش آب آشامیدنی می شود

استفاده بی رویه از آبهای زیر زمینی سطح آب های زیر زمینی را کاهش می دهد و مردم از ناحیه آب آشامیدنی دچار مشکلات جدی می گردد.
این استفاده بی رویه از آبهای زیر زمینی در پیش برد امور زراعت، موترشوئی ها، دستگاه های تولید یخ، حمام ها وغیره است که با استفاده از حفر چاه های عمیق و نصب انرژی آفتابی در ولسوالی های مختلف بغلان از جمله دهنه غوری صورت می گیرد.
نظرعلی باشنده قریه سید آباد گنجی ولسوالی دهنه غوری به آژانس باختر گفت : ولسوالی دهنه غوری یکی از جمله ولسوالی های ۱۴ گانه بغلان بوده که ۹۵% اقتصاد باشندگان این ولسوالی متکی به زراعت للمی استوار می باشد.
عبدالعزیز آخند زاده مدیر قریه جات ولسوالی دهنه غوری نقش استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی را بالای خشکیدن چاه های سطحی، قطع و نبود آب های آشامیدنی تاثیر گذار خواند و گفت به منظور جلوگیری از استفاده بی رویه آب های زیر زمینی نشست وسیعی را با مسئوولان ولسوالی دهنه غوری برگزار خواهد کرد.
وی علاوه کرد که اقتصاد ۹۵%باشندگان این ولسوالی متکی به زراعت للم بوده که متاسفانه امسال نسبت وقوع خشکسالی زراعت للم درین ولسوالی کاملا ازبین رفت.
وی ازدولت خواست تا به منظور برطرف کردن تاثیرات ناگوار خشکسال دهقانان و زارعان للم کار را کمک وهمکاری نماید.
انجنیرمحمد نذیر اتل مسئول بخش آبهای زیرزمینی حوزه دریائی بغلان استفاده بی رویه ازآب های زیر زمینی را تاسف باردانست وخاطر نشان کرد که متاسفانه به خاطر استفاده از آب های زیر زمینی کدام روشی دردست ندارد.

منبع: خبرگزاری کوکچه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا