اسپانیا یک میلیون یورو و روسیه یک میلیون دالر به افغانستان کمک کردند-media-1

دکمه بازگشت به بالا