خبر و گزارش

اطلاعیه جمعیت هلال احمر افغانی در پیوند به کمک‌رسانی به خانواده‌های قربانیان زلزله در افغانستان

هرگاه کسی در سراسر جهان خواهان کمک با خانواده‌های قربانیان زلزله در افغانستان استند؛ می‌توانند کمک‌های شان را به حساب‌های ذیل به هلال احمر افغانی ارسال کنند؛ هلال احمر افغانی کمک‌های شما را با شفافیت کامل به خانواده‌های قربانیان زلزله می‌رساند.
بانک عزیزی:
جمعیت هلال احمر افغانی
حساب افغانی ـ ۰۰۰۱۰۱۱۰۰۰۰۰۱۲۶
حساب دالر   ـ ۰۰۰۱۰۱۲۰۰۰۰۰۱۰۰
حساب یورو ـ ۰۰۰۱۰۱۳۱۳۳۱۵۵۲۶
د افغانستان بانک:
جمعیت هلال احمر افغانی
حساب افغانی ـ ۳۳۳۰۲۱۰۰۰۰۰۵۲
حساب دالر   ـ  ۳۰۰۰۲۱۰۰۲۵۶۹۳

 

منبع: خبرگزاری کوکچه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا