اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به نمایش گذاشتن یک تعداد از برگه های مشکوک تصدیق ثبت نام رأی دهندگان از جانب ایتلاف بزرگ ملی افغانستان

کوکچه پرس100 نمایش هاآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۱۱ سنبله ۱۳۹۷ - ۳:۲۶ بعد از ظهر

اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به نمایش گذاشتن یک تعداد از برگه های مشکوک تصدیق ثبت نام رأی دهندگان از جانب ایتلاف بزرگ ملی افغانستان

به تاریخ ۱۰ سنبله ۱۳۹۷ جریان سیاسی زیرنام (ایتلاف بزرگ ملی افغانستان) طی یک کنفرانس مطبوعاتی، اتهام های را علیه کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه روند ثبت نام رأیدهندگان وارد ساخته و با نمایش گذاشتن یک تعداد ازبرگه های مشکوک تصدیق ثبت نام رای دهندگان (استیکر)ادعا کردند که در روند ثبت نام رای دهندگان گویا تقلب صورت گرفته و هشدار دادند که مانع برگزاری انتخابات می شوند و این روند را تحریم خواهند کرد و بر راه های بدیل انتخابات تأکید ورزیدند.

منبع: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به نمایش گذاشتن یک تعداد از برگه های مشکوک تصدیق ثبت نام رأی دهندگان از جانب ایتلاف بزرگ ملی افغانستان

۱۳۹۷-۰۶-۱۱ ۱۳۹۷-۰۶-۱۱
لغو پاسخ
0 comments

Sorry Comments are closed

کوکچه پرس