امارت اسلامی قرارداد های را به ارزش چهار ميليارد افغانی با سکتور خصوصی امضا کرد-media-1

دکمه بازگشت به بالا