خبر و گزارشسیاست

امارت اسلامی منحل و به جای آن حکومت اسلامی می‌آید

منابع ی میگوید که حاکمان جدید در کابل با فشار پاکستان و کشور های دیگر بر سر تشکیل حکومت همه شمول بر مبنای دیدگاه و سیاست خود از چنین حکومتی به توافق رسیده اند. گفته شده است که نام آن به جای نام موجود حاکمیت، حکومت اسلامی افغانستان خواهد بود.
این حکومت همه شمول اسلامی دارای دو شورا است
۱- شورای علما که از لحاظ قومی نیز علمای مختلف عضو آن می باشد و در میان آنها  پانزده نفر عالمان شیعه نیز عضویت خواهد داشت.
۲- شورای تصمیم گیری که اکثر وزیران فعلی و بعضی از اعضای بلند پایۀ حاکمیت جدید در آن عضویت خواهد داشت. گفته شده که ریاست این شورای تصمیم گیری را سرپرست فعلی وزارت خارجه به دوش خواهد گرفت و به جای وی معاون ستانکزی عهده دار وزارت خارجه می شود.
در حکومت همه شمول اسلامی افغانستان رئیس هیئات مذاکرات آنها در قطر که با زلمی خلیلزاد موافقت نامۀ دوحه را امضاء کرد، ریاست این حکومت را به عهده خواهد داشت.
رئیس دارای سه معاون اول، دوم و سوم خواهد بود که معاونین بالترتیب از لحاظ قومی به تاجیک ها، هزاره ها و ازبیک ها تعلق می گیرد. معاون اول ریاست حکومت اسلامی را لوی درستیز فعلی که از ولایت بدخشان است بدوش خواهد داشت، معاونیت دوم را یکی از افراد متعلق شیعیان هزاره و معاونیت سوم در دست فردی که حالا نیز معاونیت صدراعظم را بدوش دارد و از لحاظ قومی ازبیک است باقی می ماند. 
همینگونه در وزارت های دفاع و داخله و سایر وزارت ها نیز معاونیت های این وزارت ها به لحاظ قومی نیز افرادی از این قومیت ها گماشته می شود. در بعضی از وزارت های دیگر که به وزیران متخصص و مسلکی نیاز دارند، افراد بر مبنای تخصص شان تقرر می یابند. در ولایات نیز تغیراتی می آید که تا این همه شمول بودن از لحاظ قومی با تعین والی ها و معاونین شان تمثیل شود. 
منابع آگاه می گویند که در تشکیل حکومت همه شمول اسلامی به هیچ یک از چهره های پیشین حکومت غنی و کرزی و رهبران گروه ها و تنظیم های سیاسی و جهادی و قومی سهم داده نمی شود و هیچ  فردی از آنها عضو این حکومت نخواهند بود. این منابع می گویند که حکومت همه شمول فیصله کرده که آنها می توانند بدون مزاحمت در خانه های خود در داخل افغانستان به زندگی عادی شان ادامه دهند.
گفته شده است که این تغییرات برای آن است تا حکومت همه شمول اسلامی مورد شناسایی رسمی همسایگان افغانستان، کشورهای منطقه و جامعۀ بین المللی قرار بگیرد و در حدود ده ملیارد دالر پول منجمد شدۀ افغانستان توسط امریکا آزاد شود.
هنوز از موضع و موقف کشورهای همسایه، منطقه و جهان در این مورد خبری نیست که آیا آنها این حکومت را پس از اعلان تشکیلش به رسمیت خواهند شناخت؟
گفته میشود که همچو تشکیلاتی روی دست است ولی تا هنوز منابع رسمی حاکمان و حکومت جدید در مورد این گزارش چیزی نگفته اند و خبر آن را اعلان نکرده اند. اگر این گزارش درست باشد، ممکن است روز شنبه آینده و در هفتۀ جدید این خبر مورد تائید و اعلان قرار بگیرد و تشکیلات جدید اعلان شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا