امتحان کانکور کارکنان موقت انتخاباتی برگزار شد

کوکچه پرس75 نمایش هاآخرین بروزرسانی:جمعه ۲۳ سنبله ۱۳۹۷ - ۲:۱۲ بعد از ظهر

امتحان کانکور کارکنان موقت انتخاباتی برگزار شد

این مراسم امروز جمعه ۲۳سنبله ۱۳۹۷در پوهنتون کابل با حضورداشت هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، اداره ملی امتحانات، ریاست پوهنتون کابل و نهادهای مدنی و رسانه ها افتتاح شد. داکتر عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت، خوشحال استیم که یک گام دیگر برای شفافیت روند انتخابات برداشته می‌شود. آقای صیاد افزود، امتحان به شکل کانکور و بایومتریک در هشت زون از ۱۳هزار درخواست دهنده اخذ میشود که از این جمله در کابل بیشتر از سه هزار که سه صد نفر آن را طبقه اناث تشکیل می‌دهد رقابت می‌نمایند.

منبع: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امتحان کانکور کارکنان موقت انتخاباتی برگزار شد

۱۳۹۷-۰۶-۲۳ ۱۳۹۷-۰۶-۲۳
لغو پاسخ
0 comments

Sorry Comments are closed

کوکچه پرس