امیدهای بر باد رفته زنان و دختران در افغانستان؛ یونسکو نگران است-media-1

Kerishma Rasheedi, 16, and her classmates attend a lesson at a private school in Kabul, Afghanistan, August 3, 2022. REUTERS/Ali Khara

دکمه بازگشت به بالا