اقتصادجامعهخبر و گزارشدیپلماسی

اولین جلسۀ سال نو کابینه طالبان برگزار شد

جلسه کابینه امارت اسلامی به ریاست الحاج ملا محمد حسن آخوند برگزار شد و موضوعات مطابق اجندا تصامیم لازم اتخاذ گردید.
دفتر مطبوعاتی ریاست الوزای طالبان با نشر خبر نامه یی گفته است در این جلسه در مورد تعیین سرنوشت کارمندان اضافه تشکیل یک تعداد از ادارات لغوه شده، طرح جلوگیری حوادث ترافیکی و بررسی پالیسی مرتبط به تمدید فایبر نوری بحث صورت گرفت.
بر اساس فیصله کابینه به ریاست عمومی اداره امور امارت سلامی وظیفه سپرده شد تا در همکاری با دفتر مقام ریاست الوزراء به منظور تعیین سرنوشت کارمندان یک تعدادی از ادارات لغو شده شهرت کامل و در مورد تعداد آنها معلومات را جمع آوری و در جلسه بعدی کابینه ارائه نماید.
در جلسه کابینه هیئتی به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء و به اشتراک سرپرست وزیران وزارت های امور خارجه، ترانسپورت و هوانوردی و احیا و انکشاف دهات مؤظف گردید تا طرح جلوگیری از حادثات و بی نظمی های ترافیکی را طور دقیق بررسی و بعد از مطابقت و مقایسه با طرح ترانسپورت زمینی یکجا با نظریات خویش غرض تصمیم گیری به جلسه کابینه ارائه نمایند.
از جانب دیگر، هیئتی تحت ریاست شیخ الحدیث نور الحق انور رئیس عمومی ادارۀ امور امارت اسلامی و با اشتراک مقامات بلند رتبه و اشخاص فنی و تخنیکی وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، انرژی وآب و فواید عامه، شاروالی کابل و اداره ملی احصائیه و معلومات مؤظف گردید تا پالیسی مرتبط به تمدید فایبر نوری را طور دقیق بررسی و نتیجه آن را به جلسه کابینه ارائه نمایند.منبع: خبرگزاری کوکچه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا