فناوری

اولین هواپیمای جنگی بدون سرنشین ترکیه آزمایش دیگری را پشت سر گذاشت

اولین هواپیمای جنگنده بدون سرنشین ترکیه، که بایکار در سطح ملی و در اصل با منابع خود توسعه داد، در آزمایش برش چرخ پاهای خود را از زمین زد.

سلجوق بیرق‌دار، رئیس هیئت مدیره و رهبر فناوری Baykar، ویدیویی از آزمایش برش چرخ قزل‌ایلما «سیب سرخ» را ددر حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت.

 

دکمه بازگشت به بالا