اوچا: برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان، بودجه فوری نیاز است-media-1

KEREM SHALOM, ISR – FEB 04 2009:WFP food trucks in Kerem Shalom border crossing .United Nations World Food Program is the world’s largest humanitarian agency fighting hunger.

دکمه بازگشت به بالا