بازگشت افغانستان به دو دهه قبل؛ شورای امنیت: طالبان امروز همان طالبان دهه ۹۰ است-media-1

دکمه بازگشت به بالا