بانک جهانی از حرکت افغانستان به سمت رکورد اقتصادی خبر داد-media-1

دکمه بازگشت به بالا