برنامه جهانی غذا از کاهش جیره غذایی دو میلیون افغان دیگر خبر داد-media-1

دکمه بازگشت به بالا