برنامه جهانی غذا از گرسنگی بیش از یک میلیون نفر در افغانستان خبر داد-media-1

دکمه بازگشت به بالا