برنامه جهانی غذا تنها تا سه ماه دیگر بودجه برای افغانستان دارد-media-1

دکمه بازگشت به بالا