برنامه جهانی غذا هشدار داد؛ فرصت زنان در افغانستان برای زندگی رو به نابودی است-media-1

دکمه بازگشت به بالا