خبر و گزارشورزش

برگزاری مسابقات پاورلفتینگ در هرات

هفدهمین دور مسابقات منتخب نمایندگی فدراسیون پاورلفتینگ هرات با حضورداشت رئیس و اعضای تربیت بدنی، رؤسای فدراسیون‌ها و جمعی از مربیان و استادان در جمنازیوم میرویس صادق برگزار شد.
در این مسابقات، ۵۰ ورزشکار از ۱۰ باشگاه ورزشی اشتراک‌ نموده و در حرکات اسکوات و ددلیفت با هم به رقابت پرداختند.
علیرضا رفیع‌ زاده رئیس فدراسیون پاورلفتنگ هرات گفت که در ختم مسابقات ۹ تن جهت اشتراک در مسابقات ملی شناسایی شدند.
در ختم مسابقات برای ورزشکاران مقام آور حکم و مدال توزیع شد.منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا