اقتصادخبر و گزارش

به هزینۀ نزدیک به ۳ میلیون دالر با پنج مؤسسه تفاهم‌نامۀ مشترک امضاء شد

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به هزینۀ نزدیک به ۳ میلیون دالر امریکایی از امضاء تفاهم‌نامۀ مشترک‌ میان این وزارت و مؤسسه‌های مختلف خبر داد.

در خبرنامه‌یی که از سوی آن وزارت منتشر شده، آمده است که به هزینۀ ۲ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۲۳۳ دالر آمریکایی تفاهم‌نامۀ مشترک میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و مؤسسه‌های اسلامیک ریلیف، هماهنگی کمک‌های بشری، دست‌های کمکی برای کمک و پیشرفت، مؤسسۀ بین المللی هاجر افغانستان و مؤسسۀ برک افغانستان روز گذشته از سوی مولوی سردار شیرزاد رئیس کمیتۀ تفاهم‌نامه‌ها و رئیس بیجاشدگان داخلی وزارت امور مهاجرین و مسئولان موسسه‌های متذکره به امضاء رسید.

با امضاء این تفاهمنامه‌ها، قرار است برای ۱۶ هزارو ۴۷۴ خانواده بیجاشده و نیازمند در بخش‌های مواد خوراکی و غیر خوراکی، آموزش فن و حرفه، ایجاد زمینۀ اشتغال و پول نقد مساعدت صورت گیرد.

گفتنی است که پیش از این نیز وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به هزینۀ بیش از ۱۰ میلیون دالر امریکایی، تفاهم‌نامۀ مشترک را‌ با ۶ موسسه امضاء کرده بود.

منبع: خبرگزاری کوکچه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا